СОЦІОЛОГІЧНА АНКЕТА

(реорганізація навчального процесу очима студента)

Шановний респонденте!
Анкета складена для збору інформації щодо інформованості студентів університету про реорганізацію навчального процесу. Просимо визначити один варіант відповіді. Ваші щирі відповіді допоможуть віднайти оптимальні рішення.

2.1 Факультет 2.2 Спеціальність
Економіки і права

Економічної інформатики

Менеджменту і маркетингу

Міжнародних економічних відносин

Обліку і аудиту

Фінансовий факультет

Розподіл годин Так Ні
6.1. Кількість годин аудиторних
6.2. Кількість годин для самостійної роботи
6.3. Кількість годин на виконання ІНДЗ


повною мірою Контролюють частково Зовсім не контролюють
15.1. Родичі
15.2. Викладачі
15.3. Ви самостійно
15.4. Інші (зазначте хто)

Нагору