Картка випускника

Харківського національного економічного університету

Рік випуску (вказати числом)

ID
 Поле ID обов'язково для заповнення!

Факультет

Спеціальність

      Економіки і права

1. Економіка підприємства.

2. Управління персоналом та економіка праці.

3. Публічне адміністрування.

      Економічної інформатики

4. Прикладна економіка.

5. Інформаційні управляючі системи та технології.

6. Економічна кібернетика.

7. Прикладна статистика.

8. Комп’ютерні науки.

9. Комп’ютерний еколого–економічний моніторинг.

10. Видавничо - поліграфічна справа.

11.Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв.

12. Технологія електронних мультимедійних видань.

      Менеджменту і маркетингу

13. Менеджмент організацій і адміністрування.

14. Маркетинг.

15. Адміністративний менеджмент.

16. Логістика.

17. Менеджмент інноваційної діяльності.

18. Бізнес–адміністрування.

      Міжнародних економічних відносин

19. Економічна теорія.

20. Міжнародна економіка.

21. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

22. Туризм.

      Обліку і аудиту

23. Облік та аудит.

24. Управління фінансово-економічною безпекою.

      Фінансовий факультет

25. Фінанси і кредит.

26. Банківська справа.

27. Оподаткування.

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень

1)      бакалавр;                             2) спеціаліст;                     3) магістр.

Прізвище                                   

 

Ім’ я                                     

 

По батькові                                    

 

Адреса постійного місця проживання (вкажіть індекс)

Контактна адреса

Телефон (дом., роб.)

E-mail

Адреса проживання батьків і телефон

 

 

I. Загальні відомості

 

1. Стать:                               1)жіноча;                                            2)чоловіча.

2. Рік народження (вказати числом)

3. Сімейний стан:                   1)одружена(ий);                               2)неодружена(ий).

4. Наявність дітей:                1)є;                                                    2)немає.

5. Стать дітей:                     1)жіноча;                                           2)чоловіча.

6. Де Ви отримали середню освіту:

1) у загальноосвітній школі;

2) у спеціалізованій школі, ліцеї, гімназії;

3) в університетському ліцеї;

4) у технікумі, коледжі;

5) у ПТУ.

7. Який загальноосвітній заклад Ви закінчили:

            1) державний;           2) державний на комерційній основі;       3) приватний

8. Зазначте Ваше місце проживання до вступу у ВНЗ:

1) столиця;

2) місто обласного значення;

3) місто районного значення;

4) місто без адміністративного значення, селище міського типу;

5) село.

9. Яка освіта Ваших батьків?

№ з/п

Освіта батьків

Батько

Мати

1

Неповна середня

1

1

2

Загальна середня

2

2

3

Середня професійна освіта

3

3

4

Середня спеціальна освіта (технікум, училище)

4

4

5

Незакінчена вища (не менше 3 курсів)

5

5

6

Вища

6

6

7

Є вчений ступінь

7

7

 

10. У якій сфері діяльності за формою власності працюють Ваші батьки?

з/п

Сфера діяльності за формою власності

Батько

Мати

1

Державна

1

1

2

Приватна

2

2

 

11 Яке соціальне становище Ваших батьків?

з/п

Соціальне становище

Батько

Мати

1

Керівник підприємства

1

1

2

Висококваліфікований спеціаліст (лікар, викладач, юрист і т. ін.)

2

2

3

Спеціаліст середнього рівня (бухгалтер, адміністратор і т. ін.)

3

3

4

Службовець без спеціальної кваліфікації

4

4

5

Кваліфікований робітник

5

5

6

Некваліфікований робітник

6

6

7

Фермер, с/г робітник

7

7

8

Військовослужбовець, працівник служби безпеки

8

8

9

Безробітний, пенсіонер

9

9

10

Тимчасово безробітний

10

10

11

Інше

11

11

12

Важко відповісти

12

12

 

12. У якій сфері діяльності працюють Ваші батьки?

з/п

 

Сфера діяльності батьків

Батько

Мати

1

Сільське господарство

1

1

2

Промисловість

2

2

3

Транспорт, зв’язок

3

3

4

Банківська справа

4

4

5

Охорона здоров’я

5

5

6

Торгівля

6

6

7

Наука, культура, освіта

7

7

8

Техніка

8

8

9

Органи влади

9

9

10

Сфера обслуговування

10

10

11

Збройні сили

11

11

12

Правоохоронні органи

12

12

13

Інше

13

13

 

 

ІІ. Навчальна та наукова діяльність

13. Чи брали Ви участь у науковій роботі:

1) Так;

2) Ні (перехід до запитання 16).

14. Зазначте, результати Вашої наукової роботи:

            1) наукові публікації, тези (вказати кількість);

2) виступи з доповідями на наукових конференціях, семінарах у внз;

3) виступи з доповідями на науковій конференціях, семінарах у м. Харкові;

4) виступи з доповідями на наукових конференції, семінарах в містах України;

5) виступи з доповідями на наукових конференціях, семінарах за кордоном;

6) одержано відзнаку за участь у вузівських конкурсах студентських наукових робіт;

         7) одержано відзнаку за участь у республіканських конкурсах студентських наукових

              робіт;

8) одержано відзнаку за участь у міжнародних конкурсах студентських наукових    робіт;

9) отримано авторське свідоцтво;

10) отримано грант на проведення дослідження;

11) інше

15. З яких причин Ви не брали участі в науковій роботі?

1)  на факультеті не прийнято залучати студентів до наукової роботи;

2)  ніхто не залучав мене особисто до наукової роботи;

3)  ті форми роботи, що є на факультеті, мене не влаштовують;

4)  мені це не цікаво;

5)  немає здібностей;

6) немає часу через сімейні обставини, необхідність заробляти гроші;

7)  інше

 

16. Зазначте, ступінь володіння іноземними мовами:

з/п

Мова

Вільно

Читаю зі словником

Не володію

1

Англійська

1

2

3

2

Німецька

1

2

3

3

Французька

1

2

3

4

Інша (зазначте)

 

1

2

3

17. Укажіть, рівень володіння комп’ютером (можна зазначити декілька пунктів):

        1)      програміст;

        2)      використовую комп’ютерні програми у своїй професійній діяльності;

        3)      вмію працювати в мережі INTERNET;

        4)      користувач ПК;

        5)      не вмію працювати з комп’ютером.

18. Чи навчались Ви ще де-небудь?

          1) ні;

2) так, на іншому факультеті свого ВНЗ;

3) так, в іншому ВНЗ (назва ВНЗ, факультету).

19. Чи працювали Ви у роки навчання на старших курсах?

              1) не працював;

              2) працював за фахом;

              3) працював за суміжним фахом;

              4) робота не була пов’язана із професійною підготовкою.

         20. Чи поданий документ з підприємства, де передбачається працевлаштування після закінчення ВНЗ:

        1)      так, реальний;                       2) так, фіктивний;                           3) ні.

         21. У якій сфері діяльності передбачається працевлаштування?

        

22. Чисельність персоналу  організації

23. Форма власності:                        1) приватна ;                         2. державна.

24. Передбачувана спеціальність

25. Передбачувана посада 

26. На яку заробітну плату Ви розраховуєте (грн)

27. Ви маєте намір працювати:

       1)      за спеціальністю, що отримана в університеті;

       2)      за суміжною спеціальністю;

       3)      не за спеціальністю;

       4)      не планую, тому що маю намір навчатися далі;

       5)      важко сказати.

28. Які критерії є для Вас важливими при виборі майбутнього місця роботи (зазначте не більше 3-х варіантів):

        1)       заробітна плата;

        2)       кар’єрне зростання;

        3)       можливість працювати за спеціальністю, займатися улюбленою справою;

        4)       можливість самовиразитися;

        5)       зручне місце розташування роботи;

        6)       можливість стати незалежним, самостійним;

        7)       можливість залишитися в Харкові;

        8)       соціальний захист і пільги для співробітників;

        9)       можливість працювати за кордоном;

        10)  інше

        11)  особливих вимог немає, згоден(на) на будь-яку роботу.

ІІІ. Внесок ВНЗ у розвиток в особистості студента

       29. Оцініть, за 5-бальною шкалою, наскільки ВНЗ дав Вам необхідну професійну підготовку:

        1)      теоретична підготовка                                          1    2    3    4    5

        2)      практична підготовка                                            1    2    3    4    5

        3)      спеціальна практична підготовка                         1    2    3    4    5

30. Оцініть рівномірність розподілу спеціальних предметів на кожному курсі:

 

Курс

Рівномірно

Недостатньо рівномірно

Не рівномірно

Важко сказати

1 курс

4

3

2

1

2 курс

4

3

2

1

3 курс

4

3

2

1

4 курс

4

3

2

1

5 курс

4

3

2

1

 

31. Виберіть, висловлення, яке найбільшою мірою співпадає з Вашою думкою:

1) я отримав(ла) якісну сучасну освіту, і буду працювати за фахом;

2) мене не задовольняє рівень освіти;

3)  складно відповісти.

 

32. Чи вважаєте Ви, що навчання у ВНЗ дало Вам:

з/п

Якості

Так

Скоріше так

Скоріше ні

Зовсім ні

1

Високий рівень теоретичної фахової підготовки

4

3

2

1

2

Високий рівень практичної фахової підготовки

4

3

2

1

3

Знання суміжних наук

4

3

2

1

4

Навички науково-дослідної роботи

4

3

2

1

5

Загальнокультурну ерудицію

4

3

2

1

6

Знання іноземної мови

4

3

2

1

7

Навички роботи з комп’ютером

4

3

2

1

8

Вміння самостійно поповнювати знання

4

3

2

1

9

Вміння застосовувати творчий підхід до вирішення проблем

4

3

2

1

10

Навички спілкування, встановлення контактів з людьми

4

3

2

1

 

ІV. Особистісні характеристики студента

 

33. Як Ви вважаєте, які характеристики повинні бути притаманні Вашій  роботі?

 

з/п

Характеристики

Так

Скоріше так

У дечому так, у дечому ні

Скоріше ні

Ні

Важко сказати

1

Цікавість, творчість

1

2

3

4

5

6

2

Відповідність Вашим здібностям

1

2

3

4

5

6

3

Відповідність рівню Вашої підготовки

1

2

3

4

5

6

4

Добра оплачуваність

1

2

3

4

5

6

5

Можливість професійного зростання

1

2

3

4

5

6

6

Перспективи підвищення статусу

1

2

3

4

5

6

7

Задоволеність умовами роботи

1

2

3

4

5

6

8

Інше

 

34. Визначте ті якості особистості, які Ви вважаєте необхідними для досягнення успіху у професійній діяльності (можна зазначити не більше 5-х варіантів):

 

1) загальнокультурна ерудиція;

2) здатність самостійно поглиблювати знання;

3) організаторські здібності;

4) творчі здібності;

5) відповідальність;

6) дисциплінованість;

7) ініціативність;

8) прагнення до самореалізації;

9) комунікабельність;

10) спрямованість на життєвий успіх;

11) пунктуальність;

12) математичні здібності;

13) здібність адекватно розуміти й бути зрозумілим;

14) здатність до лідерства;

15) готовність до ситуації ризику;

16) уважність;

17) загальний рівень інтелекту;

18) послідовність у діях;

19) копіткість;

20) абстрактність мислення;

21) здатність моделювати ситуації при прийнятті рішення;

22) здатність прогнозувати результати розвитку події;

23) об’єктивність;

24) здатність до швидкого засвоєння нової інформації;

25) здатність до самостійної роботи над своєю особистістю (самоконтроль).


 

35. Як Ви вважаєте, які якості особистості і якою мірою притаманні Вам?

 

з/п

Якості особистості

Притаманні в повній мірі

Частково притаманні

Важко

сказати

Частково не притаманні

Зовсім

 не притаманні

1

Загальнокультурна ерудиція

5

4

3

2

1

2

Здатність самостійно Поглиблювати знання

5

4

3

2

1

3

Організаторські здібності

5

4

3

2

1

4

Творчі здібності

5

4

3

2

1

5

Відповідальність

5

4

3

2

1

6

Дисциплінованість

5

4

3

2

1

7

Ініціативність

5

4

3

2

1

8

Прагнення до самореалізації

5

4

3

2

1

9

Комунікабельність

5

4

3

2

1

10

Спрямованість на життєвий успіх

5

4

3

2

1

11

Пунктуальність

5

4

3

2

1

12

Математичні здібності

5

4

3

2

1

13

Здібність адекватно розуміти й бути зрозумілим

5

4

3

2

1

14

Здатність до лідерства

5

4

3

2

1

15

Готовність до ситуації ризику

5

4

3

2

1

16

Уважність

5

4

3

2

1

17

Загальний рівень інтелекту

5

4

3

2

1

18

Послідовність у діях

5

4

3

2

1

19

Копіткість

5

4

3

2

1

20

Абстрактність мислення

5

4

3

2

1

21

Здатність моделювати ситуації

5

4

3

2

1

22

Здатність прогнозувати результати розвитку події

5

4

3

2

1

23

Об’єктивність

5

4

3

2

1

24

Здатність до швидкого засвоєння нової інформації

5

4

3

2

1

25

Здатність до самостійної роботи над своєю особистістю

5

4

3

2

1